Renk Seçin : Siyah Turuncu Mavi Kırmızı Mor Yesil
                    "Hizmet için el ele"
İlkerimiz

İlkerimiz

MİSYONUMUZ

“Önce İnsan” anlayışından hareketle çağdaş yönetim ilkeleri çerçevesinde yerel hizmetleri etkin ve verimli yürütmek suretiyle halkın yaşamını kolaylaştırmaktır.

VİZYONUMUZ

Halkın içinde yaşamaktan haz duyduğu, sosyal ve kültürel hayatı zengin, altyapı standardı ve şehircilik bilinci yüksek, örnek bir kent oluşturmak ve sürdürmek.

İLKELERİMİZ

- Belediye hizmetlerinde “Önce İnsan” anlayışı,

- Kara ve uygulama süreçlerinde şeffaflık,

- İlçe ile ilgili kararlarda katılımcılık,

- Hizmet üretimi ve sunumunda ihtiyaca uygunluk,

- Hizmetlerin yürütülmesinde adalet eşitlik ve tarafsızlık,

- Kaynakların kullanımında tutumluluk, etkinlik ve verimlilik,

- Çevreye duyarlılık,

- Gelişme ve değişime uyum,

- Meslek etiğine sadakat,